Hvilke farger er det i det nederlandske flagget?

Find the answer below

Bet your knowledge and answer

GEOGRAFI SPØRSMÅL #42

Hvilke farger er det i det nederlandske flagget?

Blå, hvit og rød

Forklaring

Nederlands flagg er symbolet på kongeriket Nederlands enhet og uavhengighet. Flagget stammer fra omkring 1630 og ble offisielt antatt i 1796. Flagget har tre like brede striper i vermillion (rødt), hvitt og koboltblått regnet ovenfra.

Statistikk

Responstid 0s (0s). 60% har tidligere svart riktig på dette spørsmålet. Spørsmålet er laget 2008-04-10.