Hvilke tre farger er det i Russlands flagg?

Find the answer below

Bet your knowledge and answer

GEOGRAFI SPØRSMÅL #40

Hvilke tre farger er det i Russlands flagg?

Rød, hvit og blå

Forklaring

Det russiske flagget er trefarget bestående av tre like store horisontale felter med hvitt øverst, blått i midten og rødt nederst. Det er opprinnelig brukt til handels- og krigsskip fra 1693 og frem. Flagget ble først offisielt russisk flagg i 1896.

Statistikk

Responstid 0s (0s). 84% har tidligere svart riktig på dette spørsmålet. Spørsmålet er laget 2008-04-10.