Hva heter den delen av Canada som Vinland ligger i?

Find the answer below

Bet your knowledge and answer

HISTORIE SPØRSMÅL #3913

Hva heter den delen av Canada som Vinland ligger i?

Newfoundland

Forklaring

Vinland er et område på den nord-amerikanske østkysten. Det nevnes for første gang i ca. 1075 av Adam Bremen. Vinland beskrives mer omfattende i de to islandske Vinlandssagaer. Her blir det fortalt hvordan nordboerne rundt år 1000 fant landet vest for Grønland. Det har vært mange forslag om hvor Vinland lå -fra New York i sør til nordspissen på Newfoundland i nord.

Statistikk

Responstid 0s (0s). 60% har tidligere svart riktig på dette spørsmålet. Spørsmålet er laget 2009-05-06.