Hvilket av disse farvann er ikke en del av Middelhavet?

Find the answer below

Bet your knowledge and answer

GEOGRAFI SPØRSMÅL #1980

Hvilket av disse farvann er ikke en del av Middelhavet?

Rødehavet

Forklaring

Rødehavet ligger mellom Afrika og den arabiske halvøy. Havet er 2250 km langt og har en maksimal bredde på 355 km. Det er opp til 2130 meter dypt. Rødehavet er koblet til Middelhavet gjennom Suez-kanalen. Fra den sørlige enden er det forbindelse gjennom Bab el-Mandeb-stredet til Adenbukten og videre til det indiske hav (det arabiske hav).

Statistikk

Responstid 0s (0s). 55% har tidligere svart riktig på dette spørsmålet. Spørsmålet er laget 2008-12-01.