Hva heter hovedstaden i Afghanistan?

Find the answer below

Bet your knowledge and answer

GEOGRAFI SPØRSMÅL #1489

Hva heter hovedstaden i Afghanistan?

Kabul

Forklaring

Afghanistans hovedstad Kabul ligger på Kabul-sletten ca. 1800 m over havets overflate i Hindu Kush fjellkjeden. Kabul er som resten av Afghanistan preget av mange års krig, begynnende med Sovietunionens invasjon i 1979 frem til Taliban-styrets fall i 2001. Omkring Kabul ligger utallige landminer og de fleste gjennværende minefeltene er ikke avmerket.Det ytes store insatser fra f.eks. Danish Demining Group for å fjerne minene i Kabul. Byen har ca. 3,5 millioner innbyggere.

Statistikk

Responstid 0s (0s). 94% har tidligere svart riktig på dette spørsmålet. Spørsmålet er laget 2008-11-25.