Hvilken verdensdel er den minste?

Find the answer below

Bet your knowledge and answer

GEOGRAFI SPØRSMÅL #1441

Hvilken verdensdel er den minste?

Australia

Forklaring

Jorden har et overflateareal på 509.450.000 km². Bare 29% tilsvarende 149.450.000 km² består av land. Den største verdensdelen er Asia som utgjør 29,8% av landmassen, Afrika 20,3%, Nord-Amerika 16,2%, Sør-Amerika 11,9%, Antarktis 9,4%, Europa 6,7% mens Australia og Oceania utgjør 5,7%.

Statistikk

Responstid 0s (0s). 57% har tidligere svart riktig på dette spørsmålet. Spørsmålet er laget 2008-11-24.