I hvilket land har elven Mekong sitt utspring?

Find the answer below

Bet your knowledge and answer

GEOGRAFI SPØRSMÅL #1242

I hvilket land har elven Mekong sitt utspring?

Tibet

Forklaring

Mekong er en elv i Asia med utspring i Tibet som renner gjennom Kina, Burma (Myanmar), Laos, Thailand, Kambodsja og Vietnam. Elven er den 12. lengste (4.350-4.909 km) i verden. Grunnen til at lengden ikke kan måles mere nøyaktig er at elven har sitt utspring i et vanskelig tilgjengelig område hvor flere mindre elver renner sammen og danner én elv.

Statistikk

Responstid 0s (0s). 42% har tidligere svart riktig på dette spørsmålet. Spørsmålet er laget 2008-11-17.