Hvilken engelsk storby renner Themsen gjennom?

Find the answer below

Bet your knowledge and answer

GEOGRAFI SPØRSMÅL #4083

Hvilken engelsk storby renner Themsen gjennom?

London

Forklaring

Themsen (River Thames) er en elv i den sørlige delen av England. Elven har sitt utspring ved Kemble og renner gjennom bl.a. Oxford, Reading og London. Tower Bridge er en av de mange broene som krysser Themsen. Elven er den lengste i England og den nest lengste i Storbritannia. Themsen har renner ut i Nordsjøen.

Statistikk

Responstid 0s (0s). 91% har tidligere svart riktig på dette spørsmålet. Spørsmålet er laget 2010-01-05.