Hvor dyp er Lake Superior?

Find the answer below

Bet your knowledge and answer

GEOGRAFI SPØRSMÅL #1255

Hvor dyp er Lake Superior?

406 m

Forklaring

Lake Superior er den største av "De fem store sjøer" i Nord-Amerika. Sjøen ligger på grensen mellom USA og Canada. Den er verdens største ferskvanns-sjø målt på overflateareal (82.350 km2) og 3. største målt på volum.

Statistikk

Responstid 0s (0s). 37% har tidligere svart riktig på dette spørsmålet. Spørsmålet er laget 2008-11-17.