Den er kjent for sitt veldig høye saltinnhold og ligger i Midtøsten. Hva heter innsjøen?

Find the answer below

Bet your knowledge and answer

GEOGRAFI SPØRSMÅL #1291

Den er kjent for sitt veldig høye saltinnhold og ligger i Midtøsten. Hva heter innsjøen?

Dødehavet

Forklaring

Dødehavet er verdens lavest beliggende sjø og ligger i Asia (Midtøsten) mellom Israel og Jordan. Havet har et saltinhold som ligger omkring 31,5 %, noe som er ca. 9 ganger så mye som Middelhavet. Dødehavet ligger ca. 420 meter under havets overflate og er dermed jordens laveste punkt.

Statistikk

Responstid 0s (0s). 84% har tidligere svart riktig på dette spørsmålet. Spørsmålet er laget 2008-11-17.